Δερμάτινα κουμπιά από φυσικό δέρμα 

ή τύπου δερμάτινα (πλαστικά) σε πολλά σχέδια και χρώματα