Σεντόνια μονόχρωμα (Πειραϊκή-Πατραϊκή).

Η έκθεση εικόνων είναι κενή.