Εκρού και άσπρο μικρά 5 cm

Εκρού και άσπρο  μικρά  5 cm