Η ταμπέλα του μαγαζιού από το 1943

Η ταμπέλα του μαγαζιού από το 1943