Μερικά από τα χρώματα που υπάρχουν.

Μερικά από τα χρώματα που υπάρχουν.