Μήκος όλοκληρο με τον κρίκο 53,5 cm

Επίδειξη διαφανειών