Ακρυλική βάτα 3 cm πάχος.

Ακρυλική βάτα 3 cm  πάχος.