Στοπ για κορδόνια.

Πλαστικά εξαρτήματα για την ρυθμιση των κορδονιών. Και προστατευτικά πλαστικά για τις άκρες τους.

Δείγματα στοπ για κορδόνια.