Χρυσοκλωστές πεταλούδας

Χρυσοκλωστές της πεταλούδας
σε μπομπίνα σε 3 αποχρώσεις : Ανοικτό, μεσαίο και σκούρο.
Επίσης διαθέτουμε και πιο φτηνή  χρυσοκλωστή της εταιρίας ''ΕΡΓΑΝΗ''
στις ίδιες αποχρώσεις και στα ίδια μέτρα.