Δαχτυλήθρα πλεξίματος.

Δαχτυλήθρα πλεξίματος.

Πλαστική δαχτυλήθρα για την βοήθεια στο πλέξιμο.